Sälja folköl och tobak

Sälja tobak?

Miljöförbundet Blekinge Väst ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn i Karlshamns kommun. Läs mer på Miljöförbundets webbplats.

Ansök om tobakstillstånd via denna e-tjänst

Sälja folköl

Folköl är detsamma som öl klass II. Folköl är en maltdryck med en alkoholhalt mellan 2,25- 3,5 %. (öl med högre volymprocent kallas för starköl).

Alkohollagen är i första hand en social skyddslagstiftning och dess huvudsakliga syfte och mål är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Som grund för bedömning och tolkning av alkohollagen följer Karlshamns kommun Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur de olika bestämmelserna ska tillämpas.

Anmälningsskyldighet

Det finns inte något särskilt tillstånd att söka för den som vill bedriva detaljhandel eller servering av folköl. Däremot ska en anmälan om verksamheten göras till den kommun där försäljningen sker. Om ett försäljningsställe byter ägare är det viktigt att observera att den nya ägaren måste skicka in en ny anmälan till kommunen. Anmälan görs på särskild utformad blankett.

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning/servering av folköl ska utföra särskild tillsyn. För denna tillsyn ska det finnas ett lämpligt program utformat för verksamheten, ett egenkontrollprogram. Programmet ska upprättas av den som är ansvarig för butiken/serveringsstället där det framgår hur denne tillsammans med övrig personal ska arbeta för att gällande rättsregler följs. Anmälningsblankett tillsammans med egenkontrollprogram ska skickas in till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas, och det hittar du under relaterade dokument.

Åldersgräns

Folköl får inte säljas till någon som är under 18 år eller till någon som man misstänker ska lämna över ölen till en annan person som ännu inte har fyllt 18 år (langning). Folköl får inte heller säljas eller serveras till en person som är berusad av alkohol eller påverkad av annat berusningsmedel. Varje försäljningsställe ska dessutom ha tydliga skyltar om åldersgränsen 18 år inne i butiken samt i anslutning till kassan.

Märkning och marknadsföring

Marknadsföring av folköl får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Det är tillåtet att använda neutrala skyltar med saklig text som informerar om varans märke samt pris. För mer utförlig information om märkning och marknadsföring besök gärna Konsumentverkets webbplats.

Krav på mat vid försäljning eller servering av folköl

För att försäljning samt servering av folköl ska vara tillåten är det en förutsättning att ett tillräckligt brett matutbud finns tillgängligt. En butik ska kunna erbjuda ett flertal olika livsmedelsprodukter som till exempel, mejerier, charkvaror, torrvaror, grönsaker, frukt, konserver och djupfrysta varor. Som livsmedel räknas även pizzor, piroger, smörgåsar samt portioner av hämtmat. Övriga produkter som kan finnas i en butik som till exempel godis, glass, lättdrycker och kex kategoriseras inte in som ett matutbud.

Sanktioner

Kommunen kan förbjuda detaljhandel med eller servering av folköl eller delge en varning om reglerna inte följs. Förbud kan meddelas för antingen sex eller tolv månader, beroende på om lagöverträdelsen upprepas eller anses som en allvarlig underlåtelse.