Parkeringstillstånd

I Karlshamn finns det ett parkeringstillstånd för dig att söka som kör nyttotrafik. 

Företag som har verksamhet inom Karlshamns kommun kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd via e-tjänst. Tillståndet är avsett för näringsidkare som behöver ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Detta är ett generellt undantag från parkeringsavgifter vid uppställning på gatumark, och uppställningen får ske under högst fyra timmar i följd på plats där parkering är tillåten under kortare tid än fyra timmar.

Läs mer om parkeringstillstånd här

Gå direkt till e-tjänsten för nyttoparkeringstillstånd