Bygglov

Samma regler för bygglov gäller för företagare som för privatpersoner. Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny fastighet, bygga till din fastighet eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din mark.

Tänk på att ansöka hos Karlshamn Energi Vatten AB om anslutning till kommunalt vatten och avlopp samt för byggvatten, om du behöver det under byggtiden.

Då behövs bygglov eller anmälan kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bygglov.