Brandskydd

Brandskyddet sköts i Karlshamns kommun av kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge, som förutom Karlshamn består av medlemskommunerna Olofström och Sölvesborg.

Det finns en brandstation i Karlshamn där det också finns en heltids- och en deltidsstyrka.

Företag får via Räddningstjänsten stöd, råd och tips om hur säkerheten kan förbättras eller utformas. Krav på säkerheten kan ställas utifrån lagstiftning eller utifrån egna ambitioner för att klara den dagliga verksamheten.