Nätverksluncher

Walk and Talk – ett nytt koncept för nätverkslunch

Hösten 2020 drog vi igång ett nytt koncept – Walk and Talk. Vi samlas då utomhus för en promenad och samtal. Det nya upplägget på våra populära nätverksluncher gör det möjligt att träffas och nätverka.

Nätverksluncherna arrangeras normalt en gång i månaden, med reservation för anpassning till regler för Covid-19. Vi håller dig uppdaterad på datum och vad som planeras för kommande nätverksluncher. Vi anpassar oss efter de riktlinjer som ges för att du ska känna dig trygg. Vi är utomhus hela lunchen och uppmanar till att hålla avstånd.

På plats möter du flera personer för intressanta samtal, politiker, företagare, tjänstepersoner. Vi håller dig uppdaterad på kommande tillfälle under 2021 då det är möjligt att genomföra.

Vårt mål för promenaden är en lokal krögare där vi samlas för gemensam lunch utomhus. Lunch till självkostnadspris.

Vid dessa tillfällen väljer vi kläder efter väder då vi är utomhus hela lunchen.

Nätverksluncherna genomförs av Näringslivsenheten Karlshamns kommun i samarbete med Företagarna i Karlshamn och Svenskt Näringsliv.

Mer information om nästa planerade Walk and Talk hittar du under Näringslivsaktiviteter.