Näringslivsaktiviteter

Vi följer de riktlinjer som ges från Folkhälsomyndigheten och anpassar oss efter rådande omständigheter med påverkan av Corona, covid-19.

Vi jobbar för att genomföra de aktiviteter som kan anpassas och ställer då om istället för att ställa in. För oss är vår målgrupp viktig och vi ser fram emot att fortsätta hålla kontakten med er.