Tidplan för utvecklingen

Det är många projekt och områden som är på tal just nu. Den här tidsplanen är kopplad till detaljplaner som är aktuella på något sätt för att skapa en enklare helhetsbild av Karlshamns framtid.

Tidsangivelserna är inte definitiva, utan beskriver målet för när respektive bygge kan påbörjas om planeringen kan fortsätta utan olika sorters fördröjningar. Projekt kan exempelvis fördröjas av att någon överklagar en detaljplan eller att den som är ansvarig för projektet (kommunen, staten eller en privat aktör) bestämmer sig för att skjuta på det.

Översikten är heller inte fulltäckande – det finns fler bostadsprojekt som diskuteras.

Bostäder

2021

Under 2021 väntas detaljplaner vara klara för de här bostadsprojekten.

Kommunalt initiativ:

 • Strömma (cirka 70 bostäder)
 • Hällaryd
 • Stockholmledet
 • Möllebacken
 • Mörrum

Privat initiativ:

 • Kvarteret Växjö (cirka 60 bostäder)
 • Stationsområdet Etapp 1 (21 bostäder)
 • Österport – Hasseln 2 ( 65 bostäder)
 • Asarum (8 bostäder)
 • Vettekulla östra (cirka 40 tomter)
 • Lindemo (olika delar, inklusive bostäder)
 • Kvarteret Älgen (cirka 50 bostäder)

2022

Under 2022 väntas detaljplaner för de här bostadsprojekten.

Kommunalt initiativ:

 • Stationsstaden (cirka 500 bostäder)

Privat initiativ:

 • Saltsjöbaden (cirka 40 bostäder)
 • Kvarteret Åsikten (cirka 50 bostäder)

2023

I början av 2023 väntas första detaljplan för de här bostadsprojekten.

Kommunalt initiativ:

 • Stärnö sjöstad (cirka 500 bostäder)
 • Janneberg (cirka 2000 bostäder)

Verksamheter

2020

Privat initiativ:

 • Byggstart Emigranten 1 på Östa piren

2021

Kommunalt initiativ:

 • Västerport – detaljplan klar
 • Brandstation – detaljplan klar
 • Stilleryd (Kapten Holmsområdet) – detaljplan klar

2022

Kommunalt initiativ:

 • Stilleryd västra – detaljplan klar
 • Stilleryd östra – detaljplan klar

Privat initiativ:

 • Duveryd sällanköpsområde – detaljplan klar

2023

Kommunalt initiativ:

 • Janneberg – detaljplan klar

2024

Kommunalt initiativ:

 • Horsaryd/Tubba – detaljplan klar
 • Strömma – detaljplan klar

2027

Under 2027 väntas det statliga bygget av Sydostlänken dra igång.