Infrastruktur och geografi

I Karlshamn, som ligger mitt i Blekinge, möts europaväg, riksväg, järnväg, flyg, hamn, vilket skapar dig bra förutsättningar.

Europaväg 22 går rakt genom staden och du når Öresundsregionen på ca två timmar och Växjö på 60 minuter. Flyget från Ronneby tar 50 minuter till Stockholm och via djuphamnen i Karlshamn tar godstrafiken med DFDS tar dig till Klaipeda på 13 timmar. Blekinge Kustbana tar dig med tåg till Köpenhamn på 2 timmar och till Karlskrona på 45 minuter.

Elkapacitet

Karlshamns förutsättningar är mycket goda avseende elkapacitet idag, men proaktiva diskussioner pågår med Karlshamn Energi och E.ON om utveckling av kraftstationen i Horsaryd. Syftet och målet att göra en uppgradering för ett kunna erbjuda ökade effektuttag upp till 100MW för elintensiva verksamheter, men också att trygga effektbehovet för Karlshamn som helhet.

Karlshamn Hamn

Karlshamns Hamn är sydöstra Sveriges största djuphamn och erbjuder etableringsytor och närhet till Europaväg 22. Karlshamns hamn har två järnvägsterminaler, varav en kombiterminal med spår för fullängdståg och med elektrifierad anslutning. Hamnen nås via triangelspår från både väst och öst, endast 2 km från Blekinge Kustbana.
Karlshamns Hamn erbjuder även ett transportstråk till Xi8n Läs mer om Karlshamns Hamn.

Järnväg – Blekinge Kustbana (Karlskrona/Malmö) och även Sydostlänken på sikt
Flyg – Arlanda, Bromma, Frankfurt, Köpenhamn
Hamn – Karlshamns Hamn – Mukran/Sassnitz/Kaliningrad – Klaipeda
Väg – Europaväg 22, riksväg 29
Akademi – Blekinge Tekniska Högskola -transport/logistik, digital media