Etablera och investera

Det finns många skäl att etablera företag i Karlshamn. Här beskriver vi några områden där vi är starka.

Hitta på sidan

Vi har läget och logistiken

När det gäller transport och logistik är infrastruktur allt. Här i regionen har vi en väl utbyggd infrastruktur som gör att det mesta finns inom räckhåll via vägar, tåg, flyg och båt.

Här får ditt företag ett bra geografiskt läge med närhet till bland annat Malmö- och Köpenhamnsregionen. Du kan få ett gynnsamt läge vid E22:an och snabb transport norrut, bland annat via riksväg 29 och riksväg 15 till Halmstad. Med Ronneby flygplats en halvtimme bort och en knapp timme till Kristianstads flygplats öppnar sig snabbt internationella möjligheter.

Karlshamns hamn är en av Sveriges största och djupaste hamnar. Hamnen har ett attraktivt läge med DFDS färjelinje till Klaipeda i Litauen och en ökande godstrafik över Östersjön. Vi har också mark i nära anslutning till hamnen, där vi siktar på etablering av främst industri, lager och logistikverksamhet.

Om några år ska Sydostlänken byggas. Det är en ny järnvägssträckning som knyter ihop hela mellersta och södra Sverige med handelsvägarna österut.

Se kartbilder över infrastruktur och geografi

Vi har utrymmet och ambitionen

Vi äger stora markområden som passar för etablering och utveckling av flera verksamheter – från industri och handel till transport och logistik. Bland annat har vi områden i anknytning till både E22:an och hamnområdet. I anslutning till hamnen siktar vi på etablering av främst industri, lager och logistikverksamhet. Vi har också bra elkapacitet, vilket öppnar upp möjligheter för elintensiv verksamhet.

På Östra Piren driver NetPort Science Park tillsammans med ett hundratal medlemsföretag och Blekinge Institute of Technology utvecklingen inom intelligenta transportlösningar, morgondagens energilösningar och digitala medier. Här kommer nästa byggetapp att ge plats för hundratals nya arbetsplatser, tillsammans med mer publika delar som restaurang, biografsalong och konserthall.

Områden som utvecklas för verksamhet

Vi har ett varierat näringsliv

Vi har en blandning av några riktigt stora aktörer och en mångfald av mindre företag i ett brett och varierat näringsliv. Näringslivet i Karlshamn bygger på både tradition och nya tankesätt med företag som AAK, ABU Garcia, Avalon Innovation, Södra Cell och flera spelutvecklare.

Vi har en växande besöksnäring och handel

Upplevelser finns det gott om i Karlshamn och Blekinge! Besöksnäringen växer och flera starka koncept finns här i trakterna. Vi har nordens största safaripark i Eriksberg Vilt & Natur, Mörrums Kronolaxfiske, Kreativum och Tjärö. För att nämna några.

I innerstaden är det nära till allt, och här har vi främst lokalt ägda butiker, men också en del större butikskedjor. Under sommaren 2021 etablerar sig Espresso House i den då nybyggda torgpaviljongen. Handelsutbudet är bra sett utifrån en helhet, men det saknas koncept som vi gärna vill se i Karlshamn i framtiden.

Sällanköpshandel finns främst i de norra delarna av staden just nu, i områden som Tubba torg, Nyemöllevägen och Strömma. Vi har köpt in flera stora områden kring Duveryd och Janneberg för att kunna utveckla sällanköpshandel, fritid och andra verksamheter som kan stärka vårt totala utbud.

Vi har olika boendemiljöer – och fler möjligheter kommer

Nära till havet, naturen runt knuten eller en livfull stadskärna utanför dörren. Hur man än vill bo finns det olika boendeformer och områden att välja mellan. Och planerna är redan igång för fler bostäder och stadsdelar.

Områden som utvecklas för bostäder

Vi samarbetar över kommungränserna - Business Blekinge

Business Blekinge är ett samarbete mellan Blekinges fem kommuner, Länsstyrelsen och Region Blekinge för att se till att Blekinge växer och inspirera företag att investera/etablera sig i Blekinge. Vår inställning är att en större etablering gynnar hela länet och därför samarbetar vi över kommungränserna.

Business Blekinges uppgift är att höja Blekinges attraktionskraft för nationella och internationella investeringar. Business Blekinge ska systematisera samarbetet mellan kommuner och regionala aktörer för att kunna attrahera potentiella investerare, främst inom Blekinges tre främsta styrkeområden marin teknik, ICT (informations- och kommunikationsteknik) och shaping. Andra områden i Blekinge som växer sig allt starkare och blir mer och mer intressanta är processindustri, transport/logistik och besöksnäring.