Villans fritidshem

Om fritidshemmet

Villans fritidshem ligger i anslutning till Bodestorpsskolan i centrala Karlshamn. Här bedrivs verksamhet för årskurs 3-6.

Öppettider