Vattentorget

På vattentorget finns ett brunnskar som flyttats hit för att påminna om att det funnits en gammal offentlig brunn på platsen. I parken finns också större träd och blommande buskar.