Väggaviken

Väggaviken ligger längst norrut i Väggaområdet och här finns 70 båtplatser. Djupet varierar mellan 0,5 till 2 meter och förtöjning  sker med stolpar eller y-bommar.

I småbåtshamnen finns el, färskvatten, handikapptoalett och en båtramp. Dusch finns i Svanevik.

Det finns uppläggningsplatser i privat regi.