Väggaviken

Väggaviken ligger längst norrut i Väggaområdet och här finns 120 båtplatser och 170 uppläggningsplatser. Djupet varierar mellan 0,5 till 2 meter och förtöjning  sker med stolpar eller y-bommar.

I småbåtshamnen finns el, färskvatten och handikapptoalett. Dusch finns i Svanevik. Här finns också mastkran och båtramp.