Tjärö vandringsled

På Tjärö finns två vandringsleder, en på den norra delen av ön som 1,5 kilometer och en på den södra delen av ön som är 3 kilometer.

Skötselansvarig: Länsstyrelsen