Teaterparken

Här låg tidigare Karlshamns gamla teater, och parken fungerade som trädgård till den. Rester av äldre växtmaterial finns bevarat. I norra delen av parken finns en boulebana och i den södra delen finns en paviljong med sittmöbler ut över ån.