Tararps jättegrytfält

Tararps jättegrytfält är ett naturminne med fem större jättegrytor och ett par mindre. Jättegrytorna bildades under inlandsisens nedsmältning för cirka 11 000 år sedan. Den största jättegrytan är cirka 3,5 meter djup. Det finns en uppmärkt stig i området, toalett och sittplatser.