Svängstaparken

Svängstaparken ligger längs med Mörrumsån i centrala Svängsta. Platsens ursprungliga natur har förstärkts med exotiska sorter av exempelvis tall, ek, björk och al. Mitt i parken ligger en utomhusscen omgärdad av perenner. Om du vill cykla eller vandra så går Sydostleden och Laxaleden genom parken.