Svanevik

Svanevik ligger i väggaområdets östra del och här finns 240 båtplatser och 170 uppläggningsplatser.

Djupet varierar mellan 0,5 till 5 meter och förtöjning görs med hjälp av stolpar.

I småbåtshamnen finns el, färskvatten, handikapptoalett och dusch Här finns också mastkran, båtramp och matskjul.