Området i Strömma. Gul markering - planläggning pågår.

Strömma

I Strömma planerar vi för fler bostäder, men också öppna upp möjligheten för verksamheter att etablera sig.

Det nya planerade området i Strömma är 18 hektar stort och ligger strax norr om E22. Just nu planerar kommunen för nya bostäder i området som ligger ungefär tre kilometer från Karlshamns centrum och tre kilometer från Asarum, i direkt anslutning till det nuvarande bostadsområdet i Strömma. Söder om det nya planområdet finns möjlighet att i framtiden planera för nya verksamheter och kontor.

Gå till detaljplan för bostadsområdet:

Del av Karlshamn 3:3 m.fl.