Strandpromenaden

Leden går mellan utvandrarmonumentet vid Näsviken till Vägga fiskehamn. I området finns grillplatser och flera sittplatser.

Skötselansvarig: Karlshamns kommun