Stilleryd 2:77 och del av Stilleryd 2:49

En detaljplan har tagits fram för fastigheterna Stilleryd 2:77 och del av Stilleryd 2:49. Planens syfte är att möjliggöra för etablering och utveckling av industriverksamhet med kontor och lagerlokaler.

Sedan granskningen har planområdet minskat och endast Stilleryd 2:77 är nu med i detaljplanen utöver kommunens fastighet Stilleryd 2:49.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka fyra kilometer från Karlshamn centrum och ligger i anslutning till verksamheterna vid Stillerydshamnen.

Var är vi i planprocessen?

Planen antogs i byggnadsnämnden den 24 augusti 2022 och fick laga kraft den 20 september 2022.