Stärnö vindhamn

Stärnö Vindhamn ligger precis i anslutning till ett mycket populärt friluftsområde och naturreservat. Hamnen har 330 båtplatser med boj- och y-bomsförtöjning. Vattendjupet i hamnen är 4 meter.

I friluftsområdet finns flera stigar av olika klasser, tillgänglighetsanpassade, barnvagnsvänliga och naturstigar. Stigarna är uppmärkta och karta över stigarna och information om området finns vid den populära Stärnö badplats, Bålabacken och Boön.

I småbåtshamnen finns el, färskvatten, handikapptoalett och dusch. Här finns också mastkran, båtramp, 150 uppläggningsplatser och mastskjul.