Stärnö vandringsled

I Stärnö-Boöns naturreservat finns flera vandringsleder med varierande längd och terräng. Några av lederna är tillgänglighetsanpassade och barnvagnsvänliga. Längs lederna finns flera grillplatser och sittytor.

Skötselansvarig: Karlshamns kommun