Öppna tangentbordsmeny

Städet 5

En ändring av stadsplan för del av Kv Vinkeln och Städet har tagits fram. Syftet med ändringen är att ta bort gällande tomtindelning för Städet 5, fastställd 3 januari 1931, för att möjliggöra förändring av fastighetens gränser.

Planområdets läge

Planområdet är begränsat till fastigheten Städet 5, Snedgatan 6 i Karlshamn.

Var är vi i planprocessen?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 19 augusti 2020 och vann laga kraft den 16 september 2020