Solskensviken

Solskensviken ligger mitt i Väggaområdet och här finns 100 båtplatser fördelat på två bryggor med stolpförtöjning. Djupet varierar mellan 0,5 till 5 meter.

I småbåtshamnen finns el, färskvatten, handikapptoalett och dusch.