Solens förskola

Antal avdelningar: 2

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag klockan 06:15-18:15

Telefon

Om förskolan

Solens förskola ligger i nära anslutning till medborgarhuset i Svängsta. Lokalerna är nyrenoverade och fräscha. Med naturen in på knutarna, en trädgård med öppna ytor och en liten skogsdunge där det finns möjlighet till både lek- och upptäckarstunder erbjuds rika möjligheter till utomhuspedagogik.

Solens förskola samarbetar med Svängsta förskola vid exempelvis julhelger och klämdagar.

Maten levereras nylagad från Möllegårdens skola i Svängsta. Mjölk serveras till varje måltid och barnen får färsk frukt varje dag

Organisation

Förskolan har två avdelningar – Solbacka och Solvisa.

Verksamhet

All verksamhet under hela dagen utgår ifrån våra styrdokument – läroplan för förskolan och skollagen. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund.

Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi erbjuder olika innehållsrika och inbjudande miljöer som främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.

Samverkan med vårdnadshavare

Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att du och ditt barn ska trivas hos oss.

Vi erbjuder:

  • Daglig och öppen dialog, där barnets välbefinnande står i fokus
  • Introduktionssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Utvecklingssamtal vid övergång till förskoleklass
  • Föräldramöten och trivselkvällar
  • Forum för samråd

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Om det är något du funderar över, stort eller smått, finns vi tillhands för ett samtal.