Skaparverkstán

På Skaparverkstan arbetar vi med olika media såsom fotografering och bildredigering, film- och ljudinspelning, musik och hemsidor. Här spelar vi även in olika POD-cast program i vår studio. Vi skriver Tidningen Babbel som kommer ut fyra gånger per år.