Schweizerhuset 2 m.fl

Ett förslag till detaljplan håller på att framställas för Schweizerhuset 2 och del av Karlshamn 3:3.  Syftet med ansökan om planbesked är att möjliggöra för en snabbmatsrestaurang och fortsatt handel.

Planområdets läge

Området är beläget intill E22:an cirka 2 km norr om Karlshamns centrum.

Var är vi i planprocessen?

Beslut om att starta detaljplanen togs i näringslivs- och samhällsbyggnadsutskottet 27 mars 2023 och samrådshandlingar håller nu på att tas fram. Samråd planeras ske 1a kvartalet 2024.