Samuel Stenfelt

Varför har du gått med i Ungdomsrådet?
– Har alltid varit engagerad i samhällsfrågor och vill vara med och påverka frågor som berör kommunen.

Vilka frågor är du engagerad i och vill driva i rådet?
– Jag har alltid värnat om allas säkerhet och vill driva frågor som berör just säkerhet och brott, framför allt bland ungdomar då jag själv blivit utsatt för brott en gång i tiden.