Karlshamn 5:20 med flera (Saltsjöbaden)

Information om detaljplanen

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Karlshamn 5:20 med flera (Saltsjöbaden). Planområdet är beläget på ca 2 km från Karlshamns stadskärna i nära anslutning till strandpromenaden och Väggaparken.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bebyggelse avsedd för bostäder, tillfällig vistelse och publika verksamheter.

Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige den 19 februari 2024 att anta detaljplanen. Länsstyrelsen tog beslut om att överpröva detaljplanen den 6 mars 2024. Den 6 maj 2024 beslutade länsstyrelsen att avskriva ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder.

Detaljplanen är överklagad.

Var är vi i planprocessen?

Detaljplanen befinner sig i antagandeskedet.