Rosengården

Rosengården anlades under 1920-talet som en entré till Väggaskolan. Idag räknas parken till kommunens främsta park. Parken erbjuder ett rikt utbud för den växtintresserade. Här finns mängder av rosor, vår- och sommarblommor och ovanliga buskar och träd. Den stora utomhusscenen Snäckan används flitigt under året för olika typer av arrangemang, till exempel vid Östersjöfestivalen.