Ringamåla

Ringamåla är en idyll i norra delen av kommunen, två mil norr om Karlshamn, med drygt 500 invånare. Här finns både en förskola, kyrka och idrottsplats. 

Öster om Ringamåla ligger Ire Natur- och Kulturskola som ligger i ett kulturhistoriskt intressant naturreservat av riksintresse. Varje år hålls den populära Ringamåladagen, där många lokala företag och föreningar håller öppet hus med visningar, försäljning och andra aktiviteter.

Här breder skogsmarkerna ut sig och de vackra dalgångarna kring Mörrumsån och Mieån är riksbekanta. I området finns det dessutom mer än 60 sjöar för bad och fiske.

Fotograf: Karlshamns kommun.