Puzz

Puzz- korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdom

Korttidsvistelse:
Korttids Puzz är beläget i Rosendahlsområdet i Asarum. Puzz vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och som bor i det egna hemmet. Barnkorttids är till för att avlasta anhöriga och ge en anpassad stimulerande miljö för de barn och ungdomar som är på korttids. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, anpassad till varje barns behov. Insatsen är kostnadsfri, men man betalar för sina måltider. Speciella aktiviteter utanför korttids betalas av den enskilde.

Korttidstillsyn:
Insatsen är till för skolungdom över 12 år med omfattande funktionsnedsättning som av olika skäl inte själva kan klara sig hemma före eller efter skoldagen samt under skollov i samband med att föräldrar/vårdnadshavare arbetar.

Vem har rätt till korttidstillsyn och korttidsvistelse?
Du som omfattas av LSS personkrets kan ha rätt till insatsen om behov föreligger och om behovet inte tillgodoses på annat sätt.

Vad kostar det?
Insatsen är avgiftsfri. Du betalar för mat och dryck och för eventuella aktiviteter under korttidstillsynen/ korttidsvistelsen. Resor till och från korttidstillsynen/ korttidsvistelsen ordnar du själv.

Hur får du korttidstillsyn och/ eller korttidsvistelse?
Du ansöker om korttidstillsyn och/ eller korttidsvistelse hos LSS-handläggare på Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad, LSS stöd och service.