Perennagården

Perennagården anlades under 1930-talet och fick sitt namn av de stora rabatter med perenner som fanns här då. Idag är det istället buskar och blommande träd som dominerar. Tillsammans med växterna samsas två skulpturer, Dimman av Gusten Lindberg och Harmoni av Bror Forslund.