Pärlan

Pärlan – korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdom

Korttidsvistelse:
Korttids Pärlan är beläget på Rosendahlsområdet i Asarum. Pärlan vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och som bor i det egna hemmet. Barnkorttids är till för att avlasta anhöriga och ge en anpassad stimulerande miljö för de barn och ungdomar som är på korttids. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, anpassad till varje barns behov. Insatsen är kostnadsfri, men man betalar för sina måltider. Speciella aktiviteter utanför korttids betalas av den enskilde.

Korttidstillsyn:
Insatsen är till för skolungdom över 12 år med omfattande funktionsnedsättning som av olika skäl inte själva kan klara sig hemma före eller efter skoldagen samt under skollov i samband med att föräldrar/vårdnadshavare arbetar.