Östra Piren Emigranten

Östra Piren – Emigranten

Karlshamnsfastigheter utökar området på Östra piren med nybygget Emigranten. Här hittar du nytänkande arbetsplatser, biograf, konserthall och restaurang.

Utbyggnaden på 10 000 kvm ska ge plats till biograf, konserthall, restaurang och hundratals nya arbetsplatser. Östra Piren ligger precis vid havet, ett stenkast från både centrum och den kommande stadsdelen Stärnö sjöstad.

På området finns Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och NetPort Science Park som stimulerar utveckling och spridning av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder.

Östra Piren – läget för dig som vill jobb i havsnära miljö!

Läs mer om Östra piren och utbyggnaden Emigranten:

Karlshamnsfastigheter: Våra fastigheter – Östra piren

Objektvision: Pirgatan 6 – Östra piren

Skissbild över hur byggnaden Emigranten ska se ut.

Skissbild över hur byggnaden Emigranten ska se ut.