Nya Stan

Nya Stan är ett serviceboende med åtta lägenheter med tillgång till gemensam service och gemensamhetsutrymme. Lägenheterna är anpassade efter den enskildes behov och ligger i samma hus och kringliggande hus. Serviceboendet är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Dygnet-runt-stöd, utifrån den enskildes behov.