Navetskolan

Årskurs: 1-9

Antal elever: Cirka 57

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag 07:30-15:00

Telefon

Om skolan

För barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassade grundskolan som ett alternativ till grundskolan. Anpassade grundskolan består av nio årskurser och omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Karlshamns kommuns anpassade grundskola ligger i centrala Asarum och heter Navetskolan. Den fina naturen runt knutarna skapar en god lärandemiljö för eleverna. Anpassade grundskolans upptagningsområde sträcker sig över hela Karlshamns kommun.

Verksamheten består av fyra avdelningar:

  • Arken, där elever i årskurs 1-6 läser i huvudsak ämnen
  • Oasen, där elever i årskurs 7-9 läser i huvudsak ämnen
  • Vingen, där elever i årskurs 1-9 läser i huvudsak ämnesområden
  • Rosendal, där elever i årskurs 1 läser i huvudsak ämnesområden

Innan en plats i anpassad grundskola kan erbjudas görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs i samråd med vårdnadshavare. Om vårdnadshavaren inte vill att barnet ska gå i anpassad grundskola ska barnet gå i ordinarie grundskola, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.