Näsviken

Näsvikens småbåtshamn ligger vid Hamnparken cirka 500 meter söderut från Karlshamns centrum. Här finns 30 båtplatser med y-bomsförtöjning.

Mellan Utvandrarmonumentet vid Näsviken och Vägga fiskehamn går den vackra Strandpromenaden. Längs promenaden finns grillplatser. Ett stycke ifrån Näsviken ligger parken Rosengården med stor blomsterprakt och ett flertal skulpturer.