Möllebacken

Möllebacken är ett serviceboende med 12 lägenheter med tillgång till gemensam service och gemensamhetsutrymme. Lägenheterna är anpassade efter den enskildes behov och ligger i samma hus och kringliggande hus. Serviceboendet är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Dygnet-runt-stöd, utifrån den enskildes behov. Möllebackens serviceboende inriktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionshinder.