Mieåparken

Mieåparken är ett grönstråk längs Mieån i Karlshamns centrala delar. Flera broar över ån förbinder parkens båda sidor med varandra. Sommartid pryds dessa med blommor.