Matviks hamn

Matvik är kommunens största småbåtshamn med mycket liv och rörelse under båtsäsongen. Här finns 600 båtplatser med stolpe- och ybomsförtöjning. Vattendjupet varierar mellan 1,5 och 3 meter. Under sommarmånaderna stannar skärgårdstrafiken i Matvik och en mindre affär hålls öppen.

Utanför Matvik ligger Hällaryds skärgård som består av ett 50-tal öar och lika många holmar. Matvik är en idealisk utgångspunkt för båtturer bland öarna i denna vackra och unika del av Blekinges skärgård.

I småbåtshamnen finns el, färskvatten, handikapptoalett och dusch. Här finns också mastkran, båtramp, 150 uppläggningsplatser och mastskjul.

För nödvändig framkomlighet och trivsel i hamnen krävs god ordning. Det är därför viktigt att hamnens regler följs. På hamnplanens informationstavla finns regler för hamnplanen och lastbryggorna.