Lokstallarna

Karlshamns kultur- och föreningshus

I de gamla lokverkstäderna finns spännande lokaler för möten, upplevelser, sceniska föreställningar och konst. Aktiviteterna lockar årligen ca 100 000 besökare. Huset drivs av Kultur Karlshamn.