Laxaleden

Laxaleden följer Mörrumsån genom vacker Blekingenatur och längs leden finns informationstavlor som upplyser om åns kulturhistoria. Den går mellan Elleholm och Hovmansbygd och är 30 kilometer lång.

Skötselansvarig: Karlshamns kommun