Öppna tangentbordsmeny

Långasjönäs

Långasjönäs är ett naturreservat skapat för friluftslivet, med en varierande natur, från gran- och lövskog till betesmarker och spår av tidigare bebyggelse. Här finns flera sjöar för bad och fiske.

Vid Nytorpet, som drivs av Friluftsfrämjandet, finns det möjlighet att bada bastu. Härifrån utgår flera naturstigar varav en är tillgänglighetsanpassad. Blekingeleden går till viss del genom området.

I Långasjönäs finns det kulturlämningar i form av odlingsrösen, torp, kvarn, stenbroar och ett pappersbruk. Flera av dessa är uppmärkta och ligger längs någon av de många stigar som finns i området. För den som vill grilla finns ett flertal grillplatser med ved, varav några är tillgänglighetsanpassade.