Nytorpet motionsspår

Det finns 6 olika spår i området och alla startar vid ”skidbacken” mellan Stora och Lilla Kroksjön.

Längd: 1000 m (Vit)
Underlag: Natur
Tillgänglighetsanpassad: Nej
Belysning: Nej

Längd: 2200 m
Underlag: Grus
Tillgänglighetsanpassad: Ja, anpassad med hårdgjord markbeläggning och soffor.
Belysning: Nej

Längd: 4000 m (Ljusblå)
Underlag: Natur
Tillgänglighetsanpassad: Nej.
Belysning: Nej

Längd: 4000 m (Röd)
Underlag: Grus/Natur
Tillgänglighetsanpassad: Nej.
Belysning: Nej

Längd: 5000 m (Gul)
Underlag: Bark
Tillgänglighetsanpassad: Nej.
Belysning: Nej
Övrigt: Vintertid fungerar detta spår som preparerade skidspår.

Längd: 8000 m (Blå)
Underlag: Natur
Tillgänglighetsanpassad: Nej.
Belysning: Nej

Övrigt: Flera grillplatser finns i anslutning till motionsområdet samt utegym. Klicka här för att komma till sammanställningen över utegymmen i kommunen.