Körmölleplan

Körmölleplan är en av kommunens äldsta parker, anlagd som park till den gamla järnvägsstationen i början av 1900-talet. Idag finns en gammal lindallé kvar som ger skugga åt parken, och nyare rabatter med buskar och perenner.