Kolleviksrundan

Längd: 4,5 kilometer
Underlag: Hela rundan går på asfalt med bra framkomlighet för barnvagn och rullstol, små höjdskillnader.
Belysning: Rundan är belyst med gatlampor och kan användas även när det är mörkt (Belyst fram till klockan 22:00)

På gång- och cykelvägar ut mot Kolleviksområdet där bebyggelsen är närvarande, men omgivningarna ändå mest består av natur.