Kohageleden (vid Eriksberg)

Kohageleden ligger vid Eriksbergs naturreservat. Leden går vid kusten och startar vid infarten till Eriksberg och går till torpet Kohagen, en sträcka på 5 kilometer.

Skötselansvarig: Länsstyrelsen