Kastellet

I hamninloppet, bara en kort båtfärd från centrala Karlshamn, ligger Kastellet på den lilla syrénrika ön Frisholmen. Fästningen byggdes på 1600-talet för att kunna försvara Sverige mot danskarnas attacker. Idag är Kastellet klassat som fornlämning och skyddat av kulturminneslagen. Ön bjuder på många fina och spännande miljöer. Under sommaren går daglig båttur till ön från Karlshamn.