Karlshamn Montessori, Förskola

Antal avdelningar: 4

Driftsform: fristående

Öppettider: klockan 06:15-18:15

Om verksamheten

På Karlshamns Montessori arbetar vi utifrån montessorifilosofin och läroplanen, vi ser lärandet som en gränslös och livslång process som aldrig tar slut och som tar hänsyn till dagens samhälle och dess förväntningar!

Verksamheten på en montessoriförskola ska vara rolig, trygg, lärorik och stimulerande, följa barnens intressen och väcka nyfikenhet.

Miljön på vår förskola är inbjudande, lockar till akvititet, experiment och arbetsglädje. Miljön är anpassad för barnen med låga bord, stolar och hyllor för materiel. Detta främjar barnens självständighet och är en viktig del i montessoripedagogiken och i vårt arbetssätt.

Vi leker fram all inlärning, det ska vara kul att lära sig nya saker!

Aktiviteter med montessorimatrielet varvas med lek, rörelser/motorik, skapande, naturupplevelser, sång och musik. Förskolan är omgärdad av härlig utemiljö, vilken också inspirerar till utomhusaktivitet i alla väder.

Förskolan består av två småbarnsavdelningar i en separat byggnad, villa Norrebo, omgiven av grönskande natur.
I den stora byggnaden finns tre 3 – 5 års avdelningar, Skytteln, Spolen och Sländan.

I villa Norrebo finns Varpen och Vindan för barn i åldrarna 1 – 3 år.

Åldersgränserna kan vara lite flexibla beroende på barnets mognad och tillgång till plats.

På onsdagar erbjuder vi även babycafe på Norrebo, som är en mötesplats för föräldrar och barn 1 -3 år, mellan cirka 08:30-11:30. Programmet finns på webbplatsen under Aktuellt.

Vi tar gärna emot besök och berättar mer, för den som är intresserad. Ta gärna kontakt via telefon eller epost.